تبلیغات
all-applications - من با لیسانس اقامت چه کشوری را می توانم بگیرم؟

all-applications

اطلاعات عمومی درباره گذرنامـه

ویزا ایران

مدت اعتبار گذرنامـه های نو پنج سال است که بعد از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن باید تجدید شود.مکان اقامت قانونی افراد در گذرنامـه های قدیمی در صفحه هشت درج شده است و ارتباطی به ویزای دائم (اقامت دائم) ندارد. این امر به مفهوم آن است که برای مقامات ایرانی، مستندات گذرنامـه که توسط نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درج شده، ملاک عمل است.دارندگان گذرنامـه با محل اقامت انگلستان قبل از مسافرت به ایران می بایست نسبت به گرفتن مهر خروج مکرر از طریق کنسولگری كار کنند.
دارندگان گذرنامـه با محل اقامت ایران به محض ورود به ایران می بایست نسبت به گرفتن مهر خروج از ایران (مهر سبز) با ارائه اصل شناسنامـه اقدام کنند.در صورت اضافه شدن نام همسر یا فرزند به گذرنامـه به عنوان همراه، نسبت به اصلاح مهر خروجی كار شود (این اصلاح یه جهت مقیم های خارج از کشور از طریق نمایندگی درباره مقیم های ایران با مراجعه به اداره گذرنامـه در تهران یا شهرستان ها انجام می شود.)بانوان مقیم ایران که گذرنامـه خود را از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن دریافت کرده و بدون همسر به همراه فرزندان خود به ایران مسافرت می کنند، بایستی قبل از سفر فرم اجازه خروج (S۴) که بوسیله شوهر امضا شده و به تایید نمایندگی رسیده است را جهت دریافت مهر خروجی (مهر سبز) به همراه داشته باشند.در صورت افزوده شدن نام فرزند در گذرنامـه معتبر قدیمی برای مقیم های ایران، گرفتن فرم مجوز خروج فرزند که به تایید کنسولگری رسیده باشد، جهت بازبینی مهر سبز الزامی است.در صورت افزوده شدن نام همسر یا فرزند در گذرنامـه قبل از مسافرت ضروری است به وزارت کشور انگلستان مراجعه و نسبت به درج مهر اقامت (ویزا) شخص اضافه شده در گذرنامـه اقدام شود.جهت سهولت در انجام امور هموطنان ارجمند پیشگیری از سفر تردد مسافران موارد زیر به صورت پستی (ارسال مدارک برای کنسولگری و پس بازگرداندن آن) انجام می شود:
▪ تمدید گذرنامـه
▪ کلیه موارد صدور گذرنامـه جدید به جز افرادی که گذرنامـه را مفقود کرده اند و مدارک پناهندگی بوده و فاقد گذرنامـه هستند .
افرادی که قصد تفکیک گذرنامـه همسر یا فرزندان خود را دارند یا برای بانوانی که متقاضی تفکیک صدور گذرنامـه جداگانه جهت فرزندان هستند ، اجازه شوهر برای زن ولی قانونی برای فرزندان و امضای فرم اجازه خروج در مسوول مربوطه لازم است. اینک به منظور پیشگیری از تردد و مسافرت از راه های دور، چنانچه فرم مجوز خروج (G/M) توسط مرد جهت همسر فرزندان در حضـور SOLICITOR در نزدیک ترین نقطه محل زندگی شما تایید همراهبقیه مدارک با پست سفارشی ارسال شود، نسبت به درخواست شما كار خواهد شد و نیاز به هیچ یک از افراد نیست.
● درج نام همراهان در گذرنامـه جدید
بر اساس مقررات جاری معین ات همراهان در گذرنامـه های تنها صدور گذرنامـه ممکن خواهد بود چنانچه دارنده گذرنامـه بعد از صدور گذرنامـه خود تقاضای درج نام همراه داشته باشد می بایست نسبت به درخواست صدور گذرنامـه جدید برای با درج نام همراه یا صدور گذرنامـه جداگانه برای همراه اقدام نماید .
▪ مدارک ضروری :
۱) تکمیل نسخه تقاضانامـه درج نام همراهان در گذرنامـه مورد نظر بوسیله پدر یا ولی قانونی امضا در حضـور مسوول گذرنامـه (G۹).
۲) ارائه اصل شناسنامـه مالک گذرنامـه .
۳) ارائه اصل شناسنامـه افرادی که باید نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامـه درج شود.
۴) دو قطعه عکس زیبا ۴ھ۳ افرادی که بایستی نام ایشان به عنوان همراه در گذرنامـه درج شود (اطفال زیر دو سال باید عکـس ارائه کنند).
۵) پرداخت تعرفه درج نام برای هر نفر.
۶) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامـه وبقیه مدارک تنها از طریق پست میسر است، حتمـا ً عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که تعرفه آن پرداخت شده باشد را هم ضمیمه بکنید .
▪ نام اطفال کمتر از ۱۸ سال تمام که همراه یکی از والدین یا جد یا جده پدری یا مادری یا زن پدر یا شوهر مادر یا خواهر برادر خود مسافرت می کنند، در صورت درخواست ولی یا قیم آنها بر حسب مورد در گذرنامـه اشویِژگزینشه نامبرده ثبت می شود.
▪ درج نام همراهان تنها در گذرنامـه های قدیمی میسر بوده و این رویه به صورت موقتی است. از نظر فنی امکان اضافه کردن نام همراهان در گذرنامـه های طرح نو جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد تنها وقت درخواست صدور (به صورت همزمان) میسر است.
▪ چنانچه فرم مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست فرستنده ترتیب تاثیر داده نخواهد شد و مدارک ارسال شده بازگردانده خواهد شد.
▪ تصویر مدارک هویت مثل شناسنامـه ، کارت انتها خدمت، کارت ملی و... فقط در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران برای این نمایندگی ارسال شده باشد پس چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان خود در تهران بخواهید مدرک هویتی شما را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامـه و امور روادید برده تا تصویر آن از طریق اداره نامبرده جهت این نمایندگی فکس شود.
برای تکمیل فرم های مربوطه از اتوماتیک مشکی مصرف بکنید .
● تفکیک گذرنامـه فرزندان زیر ۱۸ سال
با توجه به اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، سن قانونی ۱۸ سال است این بخش منحصراً حاوی تفکیک گذرنامـه فرزندانی است که هنوز به سن قانونی نرسیده اند و نمی توانند بدون اجازه ولی قانونی، جهت دریافت گذرنامـه كار کنند.
▪ مدارک ضروری :
۱) تکمیل نسخه فرم گذرنامـه (۱G - ۲G) (۱-۱) (ترجیحاً این فرم را به صورت پشت رو و در یک ورق چاپ بکنید ).
۲) تکمیل فرم شیوه نگارش نام (A۲).
ـ تذکر : ضروری است مندرجات بخش فارسی این فرم منطبق با مندرجات شناسنامـه جمهوری اسلامی ایران متعلق به متقاضی باشد.
۳) ارائه اصل شناسنامـه متقاضی صدور گذرنامـه (شناسنامـه افراد بالای ۱۵ سال باید عکس جالب دار باشد).
۴) ارائه اصل گذرنامـه ای که نام متقاضی به عنوان همراه در آن درج و با آن از کشور خارج شده است.
۵) ارائه کارت شناسایی ملی (چنانچه کارت ملی نیستید به شرح ات ذیل مراجعه بکنید ).
۶) چهار قطعه عکـس ۴ھ۶ پشت نویسی شده (جهت آقایان بدون عینک کلاه برای خانم ها با حجاب کامل).
۷) تکمیل فرم تغییر محل اقامت (G۳) (جهت متقاضیان تغییر محل اقامت به انگلستان).
۸) تکمیل تقاضانامـه تفکیک گذرنامـه (G۲) توسط پدر.
۹) پرداخت نرخ های مربوطه (جهت اطلاع از میزان هزینه های مربوط به صدور گذرنامـه ).
۱۰) با توجه به اینکه برگرداندن گذرنامـه و دیگر مدارک فقط از طریق پست میسر است، به احتمال زیاد ً عدد پاکت پستی سفارشی به آدرس خودتان که هزینه آن پرداخت شده باشد را ضمیمه بکنید .
با توجه به اینکه متقاضی به سن قانونی نرسیده است، ضروری است بعضی فرم های خواسته شده توسط پدر یا ولی قانونی وی و در حضـور مسوول مربوطه در کنسولگری امضا شود.
صدور گذرنامـه منوط به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز است و چنانچه فرم های مربوطه به صورت ناقص تکمیل شده یا فاقد امضا باشد، به درخواست ترتیب اثر داده نشده و مدارک به متقاضی بازگردانده خواهد شد.ارائه کارت شناسایی ملی جهت افراد بالای ۱۵ سال جهت درج کد ملی در گذرنامـه جدید لازم است؛ پس ضروری است هموطنانی که تهم اکنون جهت اخذ کارت ملی شناسایی اقدام نکرده اند، همزمان مدارک خود را جهت دریافت کارت ملی به بخش سجلات ارائه کنند (مدارک لازم جهت دریافت کارت ملی). بدیهی است به منظور پیشگیری از تاخیر در صدور گذرنامـه ، این نمایندگی راساً نسبت به استعلام شماره ملی متقاضی كار خواهد کرد.تصویر مدارک هویت نظیر شناسنامـه ، کارت ملی و... فقط در صورتی به جای اصل مدارک قابل پذیرش خواهد بود که از طریق وزارت امور خارجه در تهران جهت این نمایندگی ارسال شده باشد. پس چنانچه اصل مدارک را در اختیار ندارید از یکی از بستگان در تهران بخواهید، مدرک هویتی تان را به وزارت امور خارجه، ساختمان شماره ۳، اداره گذرنامـه روادید برده تا تصویر آن از طریق اداره نامبرده جهت این نمایندگی فکس شود.

نظرات() 
https://gynaecologischekankervragen.nl/xtrasize/
شنبه 5 مرداد 1398 04:38 ق.ظ
The mass cavernosum encompasses the corpus spongiosum, draghunts out via
scarcely late the glans towards pelvis which is apportioned into 2 appropriates slot which join towards the genuine after that absconded ischial tuberosity (the cuboid what is the best chaps convene).

In vogue an extra style of surgical procedure, a great try manufactured headed for withdraw the pores and skin of the male organ afterward cover insincere or perhaps organic handkerchief in the opposite direction that to be able to
redouble their boundary. Guys might get plain scratches mark out
of this surgical procedures, which usually narrow the penis
in addition to craft intercourse supplementary intricate.

(3)
There's a wide range of Manhood Enlargement Products out there right now.

Most work towards the standard which his or her ordinary natural and organic
elements build up bloodstream spring towards penis.

We realized the supplement of which vocation for starters persona may not
develop your next hence you ought to be sympathetic whilst select
the correct tablet for you. Out of your hundreds of pills with the aim of profess to
function, we've got topped quality a little unfailing reexamine happening ones account,
because they've already a demonstrated popularity. They
accepted an excellent ratings regarding clients afterward popular because best capsule.

The erection body is as well summon body cavernosum.
The idea fills easily with body to accomplish the formation prior to ejaculations.
photographia
چهارشنبه 29 فروردین 1397 06:51 ب.ظ
سرعت سایت
یکشنبه 15 بهمن 1396 04:41 ق.ظ
ممنون مطلب خوبی بود
Can stretching help you grow taller?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 08:05 ق.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's very
difficult to get that "perfect balance" between superb usability and appearance.
I must say you have done a superb job with this. Also, the blog loads extremely
quick for me on Internet explorer. Superb Blog!
Foot Problems
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:25 ب.ظ
I'd like to thank you for the efforts you have put in writing this site.
I am hoping to view the same high-grade blog posts from you later on as well.
In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog
now ;)
Foot Problems
جمعه 13 مرداد 1396 05:21 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a
new scheme in our community. Your website offered us with valuable info to work on. You've done
an impressive task and our entire neighborhood will likely be grateful to you.
http://hogankatxlbtirk.exteen.com/20150817/hammer-toe-cause
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 06:47 ب.ظ
Everything is very open with a really clear explanation of the issues.

It was definitely informative. Your website is very helpful.

Many thanks for sharing!
http://finigan772.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 04:46 ق.ظ
As the admin of this site is working, no hesitation very soon it will
be renowned, due to its quality contents.
manicure
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:15 ب.ظ
I read this piece of writing completely concerning
the resemblance of newest and preceding technologies, it's amazing
article.
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 01:01 ب.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it
from somewhere? A design like yours with a few simple adjustements would
really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:18 ق.ظ
My programmer is trying to persuade me to move to
.net from PHP. I have always disliked the idea because of the
costs. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a
year and am worried about switching to another platform.
I have heard fantastic things about blogengine.net.
Is there a way I can transfer all my wordpress content
into it? Any kind of help would be really appreciated!
BHW
جمعه 11 فروردین 1396 06:36 ب.ظ
Very good post. I definitely love this site. Continue the good work!
تینا جوون
سه شنبه 26 مرداد 1395 05:13 ب.ظ
سلامممممم نفسممممممممممم
خوبی عزیزممممممممم
وبت خیلی خوب بووووووووود خیلی
میخواستم بیای به وب منم سایت سر بزنی و با هم تبادل لینک داشته باشیم
می بینمت
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :